SAMI SA PRESVEDČTE, ŽE TAKÚTO ASISTENCIU POTREBUJETE!

  • zapožičanie náhradného vozidla až na 8 dní, a to v prípade neopraviteľnosti vozidla do 4 hodín od nahlásenia udalost
  • možnosť voľby autoservisu, kam bude vozidlo odtiahnuté v rámci SK na zistenie závady (do vzdialenosti 200 km)
  • asistencia platí na vozidlo bez obmedzenia veku vozidla, viesť vozidlo môže ktokoľvek
  • úhrada alebo oprava poškodenej pneumatiky do limitu 153 €
  • odtiahnutie vozidla 2 500 km do servisu (1 250 km tam a 1 250 km späť) podľa vlastného určenia v prípade neopraviteľnosti do 24 hodín
  • vzťahuje sa aj na prívesný vozík do 1 t a prívesný karavan do 2,5 t

Chcete si zakúpiť asistenciu ELIT ASSISTANCE?

Asistenční program na 365 dní


PRE AKÉ VOZIDLÁ JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ ASISTENCIU

PRE AKÉ VOZIDLÁ JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ ASISTENCIU

Osobné automobily s maximálnom počtom 9 sedadiel vrátane sedadla vodiča a celkovou hmotnosťou maximálne 3 500 kg v kategórii (podľa technického preukazu) M - M1. Jedná sa o kategóriu určenú na prepravu osôb. Kategórie M1 však iba za predpokladu, že takéto vozidlo nedisponuje na zadnej náprave dvoj-montážou zadnou nápravou. V prípadoch špeciálnych úprav, či nadstavieb, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie asistenčných služieb, je poskytovateľom poskytnuté asistenčné plnenie zodpovedajúce rozsahu pre vozidlá bez takejto úpravy či nadstavby.

DOSAH PRE ODTIAHNUTIE (REPATRIÁCIU)

DOSAH PRE ODTIAHNUTIE (REPATRIÁCIU)

Orientačná kružnica pre odťah nepojazdného vozidla tam aj späť do domovského servisu v prípade neopraviteľnosti do 24 hodin ZADARMO a poskytnutie náhradného vozidla až na 8 dní ZADARMO (z bodu Bratislava).

ÚZEMNÝ ROZSAH

ÚZEMNÝ ROZSAH

Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčné udalosti vzniknuté na území domovskej krajiny a na geografickom území Európy vrátane celého územia Turecka. Asistencia nie je platná na území Ruska (s výnimkou tzv. Kaliningradskej oblasti), Grónska, Islandu, Faerských ostrovov, súostrovia Špicbergy, Kanárských ostrovov a Madeiry. Za európsky štát v zmysle týchto podmienok asistencie sa nepovažuje Kazachstan, Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan. V niektorých krajinách mimo Európskej únie (napr. Bielorusko, Ukrajina) je kvalita a možnosť poskytnutia asistenčných služieb závislá na miestnych podmienkach.

Celkový rozsah asistencie Elit Assistance

Príklady plnenia
asistencie Elit Assistance

Záleží nám na Vás, chceme, aby ste dorazili v daný deň do cieľa. Viac informácií >
Až na 8 dní náhradné vozidlo je pre nás samozrejmosťou. Viac informácií >
Odtiahnutie do servisu v limite 200 km je iba s nami, a podĺa vášho priania. S nami si poviete... Viac informácií >
Starosť jednoducho nemáte. Asistencia platí aj na prívesné vozidlo. Viac informácií >
S nami dovolenku nekončíte. S náhradným vozidlom až na 8 dní jednoducho pokračujete. Viac informácií >
Poškodili ste si pneumatiku? Nevadí, my vám ju uhradíme do limitu 160 € . Viac informácií >
Dovoz - zámena PHM, vandalizmus, alebo štart nepojazdného vozidla. Viac informácií >
Územný rozsah asistencie ELIT Assistance a ďalšie dôležité informácie. Viac informácií >